De Dam als Plaats van Herinnering

Schematische weergave van het tramwegnet op de Dam

uit: Leideritz 1966

Beeld in de tijd
Gerelateerde beelden