De Dam als Plaats van Herinnering
Beeldbanken

Voor dit digitale Dam-project kon worden geput uit de collecties van zeven fotoverzamelende instellingen: Hollandse Hoogte, Maria Austria Instituut, Nationaal Archief/Spaarnestad Photo, Nederlands Fotomuseum, Rijksmuseum Amsterdam en Stadsarchief Amsterdam.

Gezamenlijk staan er via de websites van deze instellingen circa 30.000 beelden met betrekking tot de Dam online. Hieruit werd op artistieke en cultuurhistorische gronden een keuze gemaakt van ruim 600 beelden. De ontstaansgeschiedenis van de verschillende collecties verklaart deels het uiteenlopende karakter ervan.

Hollandse Hoogte (HH)

Fotobemiddelingsbureau Hollandse Hoogte werd in 1985 opgericht ten behoeve van Nederlandse freelance fotografen. Inmiddels zijn er ruim 300 fotografen  aangesloten en vertegenwoordigt HH circa 100 internationale fotopersbureaus.

Ga naar de website van Hollande Hoogte

bekijk alle 17 afbeeldingen van deze beeldbank
Maria Austria Instituut (MAI)

Het Maria Austria Instituut is in 1976 gestart als Stichting Fotoarchief Maria Austria-Particam en beheert inmiddels bijna vijftig archieven van met name Amsterdamse fotografen uit de periode sinds 1930. Het MAI is samen met het Stadsarchief Amsterdam gehuisvest in het door De Bazel ontworpen gebouw van de voormalige Nederlandsche Handel-Maatschappij (1926).

Ga naar de website van het Maria Austria Instituut

bekijk alle 20 afbeeldingen van deze beeldbank
Nationaal Archief (NA)

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat – naast verspreid materiaal in talloze particuliere en overheidsarchieven – met name uit de 346.000 beelden die in de periode 1945-1989 werden gemaakt door de fotografen van het Algemeen Nederlands Fotobureau (Anefo).

Ga naar de fotocollectie op de website van het Nationaal Archief

bekijk alle 103 afbeeldingen van deze beeldbank
Nederlands Fotomuseum (NFm)

De collectie van het Nederlands Fotomuseum bestaat onder meer uit circa150 archieven met bijna vijf miljoen negatieven, dia’s en afdrukken van Nederlandse fotografen vanaf 1900. Deze archieven werden oorspronkelijk bij elkaar gebracht door het Nederlands Fotoarchief (nfa), dat in 2003 fuseerde met het Nationaal Fotorestauratie Atelier (NFrA) en het Nederlands Foto Instituut (NFI).

Ga naar de beeldbank op de website van het Nederlands Fotomuseum

bekijk alle 81 afbeeldingen van deze beeldbank
Particuliere collecties (PC)

Flip Bool (FB)

Hans Eijkelboom (HE)

Framis, Alicia (AF)

Martin Roemers (MR)

Bert Verhoeff (BV)

Raimond Wouda (RW)

 

bekijk alle 52 afbeeldingen van deze beeldbank
Rijksmuseum Amsterdam (RA)

De fotocollectie van het Rijksmuseum Amsterdam bestaat in de kern uit de particuliere verzamelingen van mr. L. Hartkamp en de fotograaf Willem Diepraam. Deze verzamelingen werden in de jaren tachtig door de Nederlandse Staat verworven en in 1994 via de Rijksdienst Beeldende Kunst toegevoegd aan de reeds aanwezige collectie van het Rijksmuseum - o.a. ontstaan door jaarlijkse foto-opdrachten van de afdeling Nederlandse Geschiedenis. Sindsdien is deze internationale collectie 19de en vroeg 20ste eeuwse fotografie aanzienlijk versterkt door schenkingen en aankopen.

Ga naar de beeldbank op de website van het Rijksmuseum

bekijk alle 12 afbeeldingen van deze beeldbank
Spaarnestad Photo (SP)

Spaarnestad Photo is met twaalf miljoen beelden de belangrijkste Nederlandse collectie op het gebied van de persfotografie. De oorsprong gaat terug tot de oprichting in 1906 van de Haarlemse uitgeverij De Spaarnestad. De collectie bestaat voornamelijk uit afdrukken die werden bewaard in de archieven van uiteenlopende tijdschriften als De Katholieke Illustratie, Het Leven en Panorama, tot Libelle en Margriet. Sinds 2011 is deze gigantische collectie in beheer bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Ga naar de beeldbank op de website van Spaarnestad Photo

bekijk alle 140 afbeeldingen van deze beeldbank
Stadsarchief Amsterdam (SAA)

Het Stadsarchief Amsterdam beheert een immense topografische collectie waarin de fotografie sinds mensenheugenis een belangrijke rol speelt. Door opdrachten, schenkingen en aankopen vormt deze historisch gegroeide fotocollectie de belangrijkste bron voor beeldmateriaal over alle mogelijke aspecten van het leven in de hoofdstad en dus ook de Dam. Onbetwiste hoogtepunten hierin vormen de foto’s van George Breitner, Bernard Eilers, Jacob Olie en Pieter Oosterhuis.

Ga naar de beeldbank op de website van Stadsarchief Amsterdam

bekijk alle 275 afbeeldingen van deze beeldbank