De Dam als Plaats van Herinnering
Straatnaamgeving

De Dam bestaat in feite uit twee gedeelten: een westelijk deel voor het huidige Koninklijk Paleis – dat vroeger kleiner was dan nu en tot het midden van de 16de eeuw de Plaetse heette – en een oostelijk deel dat tot ver in diezelfde eeuw Middeldam werd genoemd.

Dit oostelijk deel vormt eigenlijk de dam in de Amstel waar Amsterdam haar naam aan te danken heeft. Daar werd rond 1270 immers een dam met sluizen aangelegd tussen de dijken langs de Amstel waar nu de Nieuwendijk en de Warmoesstraat lopen. Dit ter voorkoming van wateroverlast voor het omliggende land door opstuwing van het water bij zware noorderstormen.

Aan de noordzijde van de Middeldam bevond zich tot 1841 de vismarkt. De tweezijdig bebouwde straat aan de zuidzijde – dus voor het huidige gebouw Industria – werd veelal Vijgendam genoemd. Deze naam bleef bestaan toen het oostelijk deel begin 20ste eeuw werd verruimd door sloop van het Commandantshuis en het huizenblok voor het huidige Grand Hotel Krasnapolsky. Het noordelijk deel voor de Bijenkorf ging vanaf 1917 officieel Visschersdam heten, een naam die nooit echt ingang vond.

Deze namen verdwenen door het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 1957 om het hele plein voortaan Dam te noemen. De reden voor dit besluit was vooral dat het op 4 mei 1956 onthulde Nationaal Monument anders niet op de Dam zou staan.

 

Litt.: Wijnman 1974

Ref.: Bijenkorf, Commandantshuis, Damplantsoen, Gebouw Industria, Koninklijk Paleis | Stadhuis, Krasnapolsky, Nationaal Monument 

1 beelden
Pas door een Raadsbesluit van 29 mei 1959 kreeg het gehele plein der pleinen de naam 'Dam'. De tekst die in april 1980 onder dit relatief recente straatnaambord op de gevel van P & C werd gekalkt, spreekt boekdelen over de krakersrellen tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980.
Datum: 1980.04.16 - 1980.04.16 / Fotograaf: alberts, martin / Bron: SAA
Locatie + kijkrichting
Zie ook