De Dam als Plaats van Herinnering
Rijnstroom

In 1826 kreeg het voormalige hotel De Rijnstroom aan de Warmoesstraat een nieuwe functie als sigarenmagazijn van de jeugdige P.G.C. Hajenius uit Doesburg. Ruim veertig jaar later moest  dit pand worden gesloopt om ruimte te maken voor de verbreding van de Halsteeg tot Damstraat. H.W. Nijman, de opvolger van Hajenius gaf architect H. J. van den Brink de opdracht een nieuw pand te ontwerpen voor een locatie op de hoek van de Dam en het Rokin. Daarvoor moesten twee huizen uit 1612 wijken. De twee panden waren destijds van stadswege in de geest van Hendrick de Keyser gebouwd en vormden één complex met een vijftal huizen om de hoek.

Het ontwerp voor het nieuwe sigarenmagazijn was gebaseerd op het model van een Weens huis. Hoog in de gevel prijkte de kop van Jean Nicot, die de tabaksplant in de 16e eeuw in Frankrijk importeerde en naar wie de nicotine is vernoemd. De officiële opening van het pand vond plaats op 25 augustus 1869. De firmanaam P.G.C. Hajenius bleef ongewijzigd en het pand kreeg opnieuw de naam ‘De Rijnstroom’. Nog geen vijftig jaar na voltooiing moest dit markante gebouw in 1914 het veld ruimen voor de nieuwbouw van Peek & Cloppenburg. Dit leidde nogmaals tot verhuizing naar een gelijknamig nieuw pand aan het Rokin naar ontwerp van G. en A.D.N. van Gendt dat in 1915 werd opgeleverd.

Terwijl er door de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 een einde kwam aan de internationale hegemonie van Amsterdam op het gebied van de tabakshandel, bestaat het internationaal bekende sigarenmagazijn P.G.C. Hajenius nog steeds. 

Litt.: De Roy van Zuydewijn z.j., Wijnman 1974

Ref.: Groote Club, Peek & Cloppenburg, Zeemanshoop

Link: http://www.winkelstories.com/Hajenius01.html

4 beelden
Dezelfde gevelwand kort voor de afbraak in verband met het nieuwe gebouw voor Peek & Cloppenburg. Links de Rijnstroom, rechts aan weerszijden van de Kalverstraat college Zeemanshoop en de Groote Club.
Datum: 1913.01.01 - 1914.12.31 / Fotograaf: rijkom, gebr. van / Bron: SAA
Locatie + kijkrichting
Zie ook