De Dam als Plaats van Herinnering
Bibliografie
Belangrijkste literatuur over de fotografie en de Dam. De titels zijn alfabetisch geordend op achternaam van de (eerste) auteur. Voor zover mogelijk zijn de boekomslagen gereproduceerd. Van artikelen, mappen of brochures zijn geen illustraties opgenomen in onderstaande bibliografie.
A

Jaap Evert Abrahamse, Menno van de Koppel, VernieuwdeDam, Dienst Binnenstad Amsterdam, Amsterdam 2001

Remieg Aerts, Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in aanbouw 1813-1900, SUN, Amsterdam 2000

A.E. d’Ailly, Historische gids van Amsterdam, Allert de Lange, Amsterdam 1949

Anoniem, Herinnering aan de Feestelijke Ontvangst van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik te Amsterdam 5 Maart 1901. Fotografieën van de Mij. Guy de Coral & Co., N.J. Boon, Amsterdam 1901

Saskia Asser, Liesbeth Ruitenberg, De keizer in beeld. Wilhelm II en de fotografie als PR-instrument, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 2002

B

Peter-Paul de Baar, 'Jan Klaassen blijft op de Dam. Oude traditie is gered', in: Ons Amsterdam, 53 (..../.... 2001), p. 52-57

Peter-Paul de Baar, ‘Twee nationale monumenten’, in: Ons Amsterdam, 58 (juli/augustus 2006) 7/8, p. 312-315

Boudewijn Bakker, Bert Gerlagh, Geert Mak, e.a., ‘De Dam in vogelvlucht’, in: Kunstschrift 36, nr. 2 (maart/april 1992), pp. 7-49

Rob Barlage, De ontruiming van de Dam, 25 augustus 1970, Free Musketeers, Zoetermeer 2010

Marijke Beek, Ernest Kurpershoek (tekst), Nicolas Sapieha (foto’s), Amsterdam’s Nieuwe Kerk, Tiebosch|Scala, Amsterdam 1983

J.C.H. Blom, ‘Het leed, de vastberadenheid en de mooie vrede. Het Nationaal Monument op de Dam’, in: N.C.F. Sas, Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen, Contact, Amsterdam 1995, p. 137-150 

Manfred Bock, ‘Architectuur: Tussen Berlage en de Amsterdamse School’; in: J. de Vries, Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven, Meulenhoff/Landshoff, Amsterdam 1988, p. 117-154

Flip Bool, Veronica Hekking, De Dam 7 mei 1945. Foto’s en documenten, Primavera Pers/Uitgeverij Focus, Leiden/Amsterdam 1992

Mattie Boom, ‘Zomer 1889. Onopgeloste raadsels van de straat’; in: Fotografisch geheugen. Nieuwsbrief van het Nederlands Fotogenootschap, nr. 63 (juni 2009), p. 4-8

H. Brugmans, ‘Het monument op de Dam’, Amstelodamum, 1 (januari 1914) 1, p. 3-4

H. Brugmans, A.W. Weissman, Het stadhuis van Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij “Elsevier”, Amsterdam 1914

C

Dedalo Carasso, ‘De wording van het Dammonument. Het Nationaal Monument van J.J.P Oud en John Rädecker’, Ons Amsterdam, 38 (april 1986) p. 93-99

Dedalo Carasso, ‘Een monument voor de natie’, Jong Holland, 3 (maart 1987) 1, p. 2-23

Cat. tent. Het achtste wereldwonder. De bouw van het stadhuis nu Paleis op de Dam, Koninklijk Paleis, Amsterdam 1982

Cat. tent. Beelden kijken. De kunst van Quellien in het Paleis op de Dam, Koninklijk Paleis, Amsterdam 1977

Cat. tent. John Raedecker 1885-1956, Stedelijk Museum Amsterdam (nr. 148) 1956

Jan Coppens, A. Alberts, Een camera vol stilte. Nederland in het begin van de fotografie 1839-1875, Meulenhoff, Amsterdam 1976

Niels Coppes, Hans Sibbelee. Geëngageerd fotograaf 1915-2003, Nijmeegse Kunsthistorische Studies, Nijmegen 2008

Niels Coppes, Oorlogssporen. Hans Sibbelee. Amsterdam-Betuwe 1945, Nijmegen University Press, Nijmegen 2000

D.H. Couveé,  De Dam. De geschiedenis van een plein, A. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Utrecht 1968

D

Eric Duivenvoorden, Het Kroningsoproer [30 april 1980] Reconstructie van een historisch keerpunt, Uitgeerij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2005

H.J.A. Duparc, J.W. Sluiter, Lijnen van gisteren – 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer in foto’s 1875-1975, E.J. Brill, Leiden 

E

J.W.E., ‘Het eerste Nederlandsche stereoscoopplaatje’, in: Amstelodamum, 5 (1918), p. 92

I.H. van Eeghen, Amsterdam in de tweede helft der XIXe eeuw gezien door Jacob Olie. Een keuze uit zijn werk door Dr. I.H. van Eeghen, Genootschap “Amstelodamum”, Amsterdam 1960

M.G. Emeis, Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers, Elsevier, Amsterdam|Brussel 1981

F

Jacques Fahrenfort, Henk E. Janszen, Fred Sanders, Oproer in Amsterdam. Het verhaal van twee historische dagen 13-14 juni 1966, H.J.W. Becht’s Uitgeversmaatschappij, Amsterdam z.j.

Caroline Fisser, Het Paleis op de Dam. Themaboek Culturele Vorming, Hermaion, Emmeloord 1998

G

Rob van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2011

Tijs Goldschmidt, ‘Juffrouw Eendracht. De betekenis van Naatje op de Dam’, NRC Handelsblad, 3 januari 2003

Eymert-Jan Goossens, Schat van beitel en penseel. Het Amsterdamse stadhuis uit de Gouden Eeuw, Waanders Uitgevers, Zwolle 1996

Eymert-Jan Goossens (red.), Stadhuis van Oranje – 350 jaar geschiedenis op de Dam, Stichting Koninklijk Paleis, Amsterdam 2005

H

Ids Haagsma, Hilde de Haan, Anna de Haas, H.J. Schoo, Amsterdamse gebouwen 1880-1980, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1981

Paul Hefting (inleiding), G.H. Breitner. Amsterdams straatleven rond 1900 – foto’s van een schilder, Uitgeverij De Verbeelding, Amsterdam 2004

Paul Hefting, De foto's van Breitner, SDU Uitgeverij, Den Haag 1989

M. Heijder, ‘Hoe in 1845 de Beurs van Zocher werd geopend’, Ons Amsterdam, 32 (1980), p. 307-313

Jacobine E. Huisken, ‘s Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien, Uniepers/De Walburg Pers, Amsterdam/Zwolle 1989

Christine van ‘t Hull, Anouk Hespe (red.), 500 jaar openbare verlichting in Amsterdam. Een beknopte geschiedenis, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam 2005

I

P.R.A. van Iddekinge, Jac. G. Constant, A. Korthals Altes, Nederland 1940-1945. De gekleurde werkelijkheid. Unieke documentaire met 200 pas ontdekte kleurenfoto’s van A[phons Hustinx, Zomer & Keuning, Ede 1985

A. Ingwersen, De Amsterdamsche burgerij en haar stadhuis, Noord-Hollandsche Uitgeversmij., Amsterdam z.j.

J

Corneille F. Janssen (tekst), Dick de Herder (foto’s), Het Paleis op de Dam, Paleisreeks I, Allert de Lange, Amsterdam 1953

Allard Jolles, Dam, Rokin, Munt. Stedebouwkundig historisch onderzoek, Dienst Ruimtelijke Ordening, Afdeling Binnenstad, Amsterdam 1992

Allard Jolles, ‘Van dam tot plein, van water tot weg. De stedebouwkundige geschiedenis van de Dam, het Rokin en de Munt’, in: Publicaties Dienst Ruimtelijke Ordening, 10 (1992) 87/88

Hieke de Jong (gedichten), Huub Maueua (tekst), Erwin Verheijen (foto’s), Nieuwe Kerk Amsterdam, Boekmakerij/Uitgeverij Luyten, Amstelveen 1980

K

Jolanda Keesom, Breekbare dagen - 4 en 5 mei door de jaren heen, Nationaal Comité 4 en 5 mei/Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam 2012

Floor Koomen, Carla van der Stap, Frido Troost, Wiel van der Randen. Bescheiden camera, moderne blik, Spaarnestad Photo/Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Haarlem/Amsterdam 2006

D. Kouwenaar, Tussen Dam en Muntplein. De levensgeschiedenis van de Kalverstraat, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1950

Loek Kreukels, Alphons Hustinx. Kleur in donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens WO II, X-CAGO, Roermond 2005

Ernest Kurpershoek (tekst), John Vrieze (red.), Erik Hesmerg (fotografie), De Nieuwe Kerk Amsterdam, Stichting Winkel De Nieuwe Kerk, Amsterdam 1999

L

Menno Landstra, Desmond Spruijt (red.), Het Nationaal Monument op de Dam, Landstra & Spruijt Uitgevers, Amsterdam 1998

Cees Lansbergen, Martin Gerritsen (tekst), Frits van Eck (foto’s), 25 jaar Dam tot Damloop, Inmerc bv, Utrecht/Antwerpen 2009

W.J.M. Leideritz, Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram (en bus) in vogelvlucht, Minerva Boekuitgaven, Zandvoort aan Zee 1966

Herman de Liagre Böhl, Guus Meershoek, De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal, Uitgeverij Waanders/Gemeentearchief, Zwolle/Amsterdam 1989

Karel Loeff, Feestelijk Amsterdam. Plekken van ontspanning en vermaak, Bureau Monumenten & Archeologie/Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2006

LN. [W.M. Logeman], ‘Bij de titelplaat’, In: Praktische Volks-Almanak 1859. Jaarboekje ter verspreiding van kennis der toegepaste wetenschappen onder alle standen der maatschappij. Met photographisch-stereoskopische plaat, A.C. Kruseman, Haarlem [1858], p. 163-171

M

Geert Mak, Het stadspaleis. De geschiedenis van het paleis op de Dam, Atlas, Amsterdam 1997

Ileen Montijn, ’t Gonst – 125 jaar de Bijenkorf, Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam 1995

N

Max Nord (inl.), Amsterdam tijdens de hongerwinter, Uitgeverij Contact/De Bezige Bij, Amsterdam [1947]

Ad Nuis (foto’s), F. Starik (tekst), de Dam, Menno van de Koppel, Amsterdam 1991

O

Cas Oorthuys, Het laatste jaar 1944-45, Uitgeverij Contact, Amsterdam 1970

Aart Oxenaar, De Industrieele Groote Club & Gebouw ‘Industria’, Uitgeverij Uniepers, Abcoude 1995

P

Paul Postema, Grand Hotel Krasnapolsky 1866-2001 – 135 years of tailor-made hospitality in Amsterdam, The Netherlands, Golden Tulip Gran Hotel Krasnapolsky, Amsterdam 2001

Q

C.C.G. Quarles van Ufford, Amsterdam voor ‘t eerst gefotografeerd – 80 stadsgezichten uit de jaren 1855-1870, J.H. de Bussy, Amsterdam z.j.

R

G.F.H. Raat, ‘Amsterdam: de Dam. De tranen der acacia’s en de bezettingsliteratuur’, in: Wim van den Doel (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2005, p. 170-181

Wiel van der Randen, ‘De bloedige maandag van 7 mei 1945’, in: Katholieke Illustratie, 81 (8 mei 1947) 13, p. 200-201

Maud van de Reijt, Zestg jaar herrie om twee minuten stilte: hoe wij steeds meer doden gingen herdenken, Bert Bakker, Amsterdam 2010

A.W. Reinink, Amsterdam en de Beurs van Berlage. Reacties van tijdgenoten, Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage 1975

Richter Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw. Deel 1 (1919/1945), Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976

Richter Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw. Deel 2 (1945/1970), Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1979

Jan Roelfs, Het Amsterdams Sinterklaas boek. Terugblik op de activiteiten van gouden ICA, Initiatief Comité Amsterdam, Amsterdam 1982

Hans Rooseboom, De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep 1839-1889, Primavera Pers, Leiden 2008

Hans Rooseboom, Ester Wouthuysen, G.H. Heinen. Panorama’s en stadsgezichten – Amsterdam in 1894, Uitgeverij De Verbeelding, Amsterdam 2002

Hans Rooseboom, ‘Tumult in de hoofstad. De Dam, 6 september 1898’, in: Joke Pronk, Tineke de Ruiter (red.), Fotovoorkeuren – 50 auteurs kiezen een foto uit de collectie van het Leids Prentenkabinet, Voetnoot, Amsterdam 2007, p. 141-144

Max van Rooy, Amsterdam en het Beurzenspektakel, Uitgeverij van Lindonk, Aarlanderveen 1982

Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000, SUN, Amsterdam 2007

Vincent van Rossem, Han van der Zanden, Het Gemeentelijk Monumenten Project Amsterdam-Centrum gebouwd tussen 1850 en 1940, Bureau Monumenten & Archeologie/Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2007

H.J.F. de Roy van Zuydewijn, Amsterdamse bouwkunst 1815-1940, J.H. de Bussy, Amsterdam z.j.

J.H. Rössingh, ‘Hotel en Restaurant Krasnapolsky’; in: Neerlands Welvaart, afl. 31-32, Hotels en Restaurants afl. 1, Uitgave Bureau Industria, Amsterdam z.j. [1918]

S

Elka Schrijver, 'Laag bij de grond. Schandvlek of sieraad?, in: Ons Amsterdam, 24 (november 1972) 11, p. 344-347

Bianca Stigter, De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940-1945, Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2005

V

Anneke van Veen, Pieter Oosterhuis [1816-1885], Fragment Uitgeverij, Amsterdam 1993

Anneke van Veen (red.), G.H. Breitner. Fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht, Toth/Gemeentearchief Amsterdam, Bussum/Amsterdam 1997

Anneke van Veen, Jacob Olie Jbz [1834-1905], Focus Publishing, Amsterdam 2000

Anneke van Veen, Bernhard F. Eilers [1878-1951], Focus Publishing, Haarlem 2003

Anneke van Veen, De eerste foto’s van Amsterdam 1845-1875, Uitgeverij THOTH/Stadsarchief, Bussum/Amsterdam 2010

Robbert van Venetië, Annet Zondervan, Geschiedenis van de Nederlandse architectuurfotografie, Uitgeverij 010, Rotterdam 1989

Pieter Vlaardingerbroek, Het paleis van de Republiek. Geschiedenis van het stadhuis van Amsterdam, WBOOKS, Zwolle 2011

W. de Vlugt (inl.), Gedenkboek Gemeente Telefoon Amsterdam 1896-1936, Amsterdam 1936

Bert Vreeken, Ester Wouthuysen, De Grand Hotels van Amsterdam. Opkomst en bloei sinds 1860, Sdu uitgeverij, ‘s-Gravenhage 1987

A. de Vries, ‘De Amsterdamse Beurs 1825-1840; prijsvraag en polemiek’, Jaarboek Amstelodamum, 76 (1984), p. 140-159

W

J. Wagener, ‘Bijenkorf, Beursstraat en Beursplein’, Ons Amsterdam, 31 (....... 1980) ......., p. 279-281

Mieke van der Wal,' "Even onwrikbaar als de Geschiedenis onuitwisbaar is" '; in: De Negentiende Eeuw , 5 (december 1981) 4, p. 228-249

A.W. Weissman, De beurs te Amsterdam 1835-1903, B.Wolf Jzn., Amsterdam 1904

W. Wielek-Berg, ‘Ons Nationale Monument’, AO, 12 (5 mei 1955) 559, p. 1-16

H.F. Wijnman, Historische gids van Amsterdam. Opnieuw bewerkt door H.F. Wijnman met een voorwoord van Evert Werkman, Allert de Lange, Amsterdam 1974

Annemarie de Wildt (red.), Amsterdam & de Oranjes, KIT Publishers|Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 2008

Ad Windig, Amsterdam, van bezet naar bevrijd, Kempen Publishers, Eindhoven-Airport 1993

Auke van der Woud, Onuitsprekelijke schoonheid. Waarheid en karakter in de Nederlandse bouwkunst. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst aan de de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 6 oktober 1993, Historische Uitgeverij, Groningen 1993