De Dam als Plaats van Herinnering
Fysieke gegevens

Kort na de laatste millenniumwisseling is de Dam in negen maanden ingrijpend heringericht. De opleverdatum hiervoor was de Dodenherdenking van 4 mei 2001. Sindsdien bestaat het plaveisel van dit 18.000 vierkante meter omvattende plein uit circa 2,5 miljoen keitjes. Deze keitjes zijn afkomstig uit een groeve bij Porto. Voor de trottoirbanden en zebrapaden is wit graniet gebruikt uit een groeve ten westen van Madrid, voor de plint donkergrijs graniet uit Sevilla, voor de fietsen, haaientanden en rijbaanmarkeringen wit marmer uit Italië, het zwarte graniet voor de zebrapaden is afkomstig uit China en het graniet voor de banken uit Frankrijk.

Om zware gewichten als de jaarlijkse kermis (sinds 1979) zonder verzakkingen te kunnen dragen liggen de keitjes op een laag splitbeton, een langzaam hardend mengsel van steenslag en cement. Daaronder ligt – op een plastic wapeningsnet – een fundering van gemalen beton- en metselpuin. Hoewel onttrokken aan het zicht, is de Dam dus eigenlijk één grote, met keitjes afgedekte betonplaat. Alleen de hoge lichtmasten zijn ieder met vier heipalen gefundeerd. Ter vergelijking: het Nationaal Monument rust op vijftig palen en de fundering van het Koninklijk Paleis bestaat uit 13.659 Noorse sparrenbomen.

 

Litt.: Abrahamse 2001, Van de Koppel 2001

Ref.: Koninklijk Paleis | Stadhuis, Nationaal Monument, Straatmeubilair

 

4 beelden
Het zware beroep van stratenmaker wordt prachtig verbeeld door deze opname, waarbij ook de fotograaf diep door de knieƫn is gegaan.
Datum: 1986.09.09 - 1986.09.09 / Fotograaf: croes, rob / Bron: NA
Locatie + kijkrichting
Zie ook