De Dam als Plaats van Herinnering
Gebouw Industria

Ooit was de zogeheten Vijgendam een druk bezochte winkelstraat, die aan de noordzijde achter het Commandantshuis werd afgesloten door een blok huizen met twee poortjes als toegang tot de vismarkt. Kort na verplaatsing van deze Vismarkt naar de Gelderse Kade in 1841 werd dit huizenblok afgebroken. Hierdoor kwam de zuidzijde van de Vijgendam met het tussen enkele winkels gelegen Beurspoortje grotendeels aan het plein te liggen. Dit poortje gaf van 1611-1838 toegang tot de beurs van Hendrick de Keyser, die op vijf bogen rustte om de scheepvaart via een sluis doorgang te verlenen naar het Damrak.

De oorspronkelijke bebouwing verdween voor de bouw van het door Foeke Kuipers voor de Industrieele Club ontworpen gebouw Industria. Het Beurspoortje bleef hierbij behouden, maar werd iets verplaatst. De Industrieele Club was op 13 mei 1913 opgericht  ter bevordering van de landelijke belangen op het gebied van de handel en nijverheid en telde aanvankelijk 178 leden. Gebouw Industria moest in de huisvesting voorzien. De bouw stagneerde doordat men bij grondwerkzaamheden op de resten stuitte van een zware sluis, een staking van betonvlechters en vooral het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Gebouw Industria werd uiteindelijk op 8 januari 1916 feestelijk geopend door F.E. Posthuma als minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Door fusie met Sociëteit De Groote Club ontstond in 1975 de Industrieele Groote Club, gehuisvest in gebouw Industria.

Vanuit een kantoor op de vierde verdieping maakte de procuratiehouder W.F. Leijns op 7 mei 1945 met zijn Leica twee van de bekendste foto’s van de schietpartij.

 

Litt.: Haagsma 1981, Oxenaar 1995, De Roy van Zuydewijn z.j.

Ref.: Groote Club, Schietpartij van 7 mei 1945, Straathandel en -theater, Straatnaamgeving

Link: http://www.igc.nl/nl/over_de_club

4 beelden
Gebouw Industria en P & C als decor voor toegestroomde passanten bij een tramongeluk bij de halte voor de Bijenkorf op het Damrak.
Locatie + kijkrichting
Zie ook