De Dam als Plaats van Herinnering
Zeemanshoop

Aan de zuid-westzijde van de Dam staat tussen de Kalverstraat en het Rokin sinds 1917 Peek & Cloppenburg. Voor de bouw van deze kolos vielen meerdere panden  onder de slopershamer. Een van de meest prominente panden stond ooit op de hoek van de Dam en de Kalverstraat. Het werd in 1838 voor sociëteit De Vriendschap opgetrokken naar ontwerp van de Engelse architect J..P. Hitchcock. Ter linkerzijde geflankeerd door de Kromelleboogsteeg – die de Dam ooit met het Rokin verbond –  sprong de rooilijn terug ten opzichte van de rest van de bebouwing.

Al snel kreeg dit karakteristieke pand een andere functie als Grand Café-Restaurant Mulder. Overigens voor korte tijd, want in 1863 werd het voor 33.000,-  gulden geveild. Daarna bood het pand van 1864 tot 1914 onderdak aan het college Zeemanshoop, eerst als huurder en later als eigenaar. Daarom is  de naam van dit gebouw als ‘Zeemanshoop’ voort blijven leven. Dit zo genoemde college was in 1822 gesticht ter bevordering van de Nederlandse zeevaart en het welzijn van onze zeelieden inclusief hun eventuele nabestaanden. Bij het huwelijk van koning Willem III en prinses Emma (1879) werd op de kroonlijst een houten fregat geplaatst dat er tot kort voor de afbraak is blijven staan.

De bebouwing aan deze kant van de Dam werd relatief veel gefotografeerd – niet als toevallige achtergrond, maar vanwege het pittoreske karakter ervan. De teruggesprongen rooilijn van Zeemanshoop werd uiteindelijk ook die van Peek & Cloppenburg. De Dam werd hierdoor tussen het Rokin en de Kalverstraat over de volle breedte met 8 m vergroot.

 

Litt.: Feddes 2012, De Roy van Zuydewijn z.j., Wijnman 1974

Ref.: Feestversieringen, Peek & Cloppenburg, Rijnstroom 

4 beelden
In 1912 hadden Naatje en Zeemanshoop hun langste tijd gehad. Hetzelfde geldt voor het gebouw van de Groote Club (1872), waarvan de sloop op deze foto net is begonnen.
Datum: 1912.01.01 - 1912.12.31 / Fotograaf: rijkom, gebr. van / Bron: SAA